Aviat мреже IP-MPLS/Радио интеграција, 5GB/s over air, први SDN радио

Кроз двадесетогодишње партнерство са водећим светским произвођачима радио опреме и применом наших искустава стечених на најразличитијим пројектима где се захтева висока поузданост критичних комуникација, нудимо широк портфолио производа и обезбеђујемо решења у лиценцираном и нелиценцираном спектру, обезбеђујући протоке до 5Gbit/s.

Водећи лидер усмерених радио релејних веза, Aviat Networks, улажe константно у развој наредних генерација, и у свом портфолију има више различитих платформи као што су: Хибридни радио IP/L2+TDM, ALL IP радио сплит сyстем, All outdoor, интегрисани радио рутер IPMPLS/L3 и тако на једниствен начин обједињује радио релејну платформу и IP/MPLS функционалности покривајући лиценцирани опсег од 6-42 GHz, при чему су све ове платформе компатибилне међусобно.

Aviat Networks је pазвио прву платформу у свету са Adaptive Dual Channel (A2C), са ширином канала од 7-112 МHz и адаптибилном модулацијом од 4096QАМ. Нова генерација радија је намењена изградњи SDN-а.

Да би се олакшао рад у сложеним мрежама, развијена је посебна софтверска платформа за управљање мрежом и контролу (cloud или самостално), уз могућност обављања различитих анализа саобраћаја и услуга.