Имплементирамо напредна комуникациона решења за рад у екстремним условима индустријских постројења као што су енергетика, рударство... Наш обучени и квалификовани тим стручњака пружа услуге од планирања и пројектовања мрежа, инсталације и пуштања у погон, до подршке и одржавања телекомуникационих система:

 • Индустријски етернет свичеви (L2, L3)
  • IP преко бакарних каблова
  • IP преко оптичких влакана
 • Бежична мрежна комуникација за:
  • глас
  • Scada
  • видео

Имамо све потребне машине, најсавременију опрему и инструменте за пружање квалитетних услуга за изградњу и рад у екстремним индустријским условима. Имамо све потребне дозволе за пројектовање и изградњу и усклађени смо са ISO стандардима.