Неколико речи о нама:

Од свог оснивања  NovaTel је одржавао доследан, непрекидни раст, првенствено кроз технолошке иновације, као и способност да ефикасно и професионално одговори на све потребе купца. Слушајући своје клијенте током последњих 20 година и користећи њихове повратне информације и експертизу, створили смо низ решења за повезивање која су савршено прилагођена и стога природни избор за глобалне ICT провајдере, корпорације и владе којима је потребна бескомпромисна комуникациона мрежа.

Наш портфолио обухвата широк спектар професионалних производа и услуга, а током нашег постојања смо се бавили:

 • пројектовањем, испоруком, монтажом и одржавањем радио релејних линкова различитих перформанси;
 • испоруком, инсталацијом и одржавањем флексибилних мултиплексера
 • решење SDH систем по OPGW-u – интерконекција ЕПС-а са Европом;
 • пројектовањем, испоруком, монтажом и одржавањем Wi-Fi решења;
 • испоруком АDSL модема за Интернет сервис провајдере;
 • испоруком BRCP блокова;
 • пројектовањем и изградњом приступних и транспортних мрежа;
 • монтажом и одржавањем базних станица мобилне телефоније;
 • извођење SWAP замене базних станица за потребе мобилних оператера;
 • пројектовањем и изградњом међународне радио релејне везе са Румунијом;
 • пројектовањем и изградњом метро етернет мреже;
 • стручним надзором над изградњом телекомуникационе инфраструктуре;
 • израдом елабората неопходних за добијање дозвола од стране РАТЕЛА;
 • израдом техничких решења и изведеног стања за тк системе и електро инсталације;
 • пројектовањем и испоруком FTTx решења;
 • испоруком IP интерфонског система и L2 switch-ева;
 • преносом IP/MPLS сигнала преко радио релејних линкова;
 • пројектовањем и инсталацијом FTTx решења у ALL IP модернизацији Телекома Србија.

Наши стручњаци су обучени и квалификовани за рад са најновијим комуникационим технологијама: 3G, LTE (4G), IP MPLS, FTTx, SDH, xDSL, VoIP, IoT / IOE …

Квалитет нашег пословања заснован је на ISO9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 27001: 2014 и OHSAS 18001: 2008, који служе као водич y раду за све запослене, истичући значај свих законских регулатива и високе етичке вредности.

NovaTel

МИСИЈА

Наша мисија је да пословним знањем и отвореним приступом обезбедимо највиши квалитет услуга и понудимо најсавременију опрему у изградњи комплексних инфраструктурних система.

ВИЗИЈА

Наша визија је да оржимо високо место међу систем интеграторима на Балкану, препознатљиви по својим технолошким партнерима, квалитетно реализованим пројектима и бројним задовољним корисницима.

Инсталирали смо први SDH преко OPGW у Србији

0
задовољних клијената
0
запослених
0
шољица кафе дневно

Новател у друштвеној заједници

NovaTel је иницијатор и учесник у бројним активностима намењеним најмлађима, покушавајући да створе бољу будућност за следеће генерације. Током времена, неке од њих су постале традиционалне. Осим тога, за више од 20 година успешног пословања, NovaTel је покушао да створи бољи услове за живот, играње и учење обезбеђујући донације за многе организације, институције и појединце.

Наш тим

Обучени смо и квалификовани смо за рад са најновијим комуникационим технологијама 3G, LTE (4G), IP MPLS, FTTx, SDH, xDSL, VoIP,  IoT / IOE …

Зоран Маљковић
Технички директор
Води сектор за Монтажу, Одржавање и Подршку корисницима у NovaTel-у више од 15 година. Нове ICT технологије инспиришу га да интегрише и створи специфична решења која испуњавају очекивања клијената.
Слађана Јанковић
Виши менаџер продаје
Након завршетка студија телекомуникационог саобраћаја, почела је у NovaTel-у, у сектору Продаје и Маркетинга. Сада је виши представник продаје производа, материјала и услуга испуњавајући захтеве купаца на најбољи начин.