Наше референце у бројевима:

0
више од 3000 микроталасних терминала
0
више од 1500 км оптичких и бакарних каблова
0
више од 20000 оптичких прикључака
0
преко 1000 ВоИП гејтвеја
0
више од 500 СДХ мултиплексера
0
више од 200 ПДХ мултиплексера
0
више од 50 бежичних терминала у нелиценцираном фреквентном опсегу
0
преко 80000 АДСЛ модема

Наши клијенти