Имплементирамо напредна комуникациона решења за екстремне услове у саобраћају. Искуство које имамо је у скоро свим врстама транспорта. Наш обучени и квалификовани тим стручњака пружа услуге од консалтинга, планирања и пројектовања мрежа, инсталације и пуштања у рад, до подршке и одржавања телекомуникационих система у саобраћајној и транспортној инфраструктури:

  • L2/L3 Ethernet свичеви за железницу и ауто путеве
  • Бежичне Point to Point (PtP) и Point to Multipoint (PtMP)
  • Оптичке и бакарне транспортне мреже
  • VoIP систем
  • PABX
  • ESM
  • IoT/IoE
  • Испорука и уградња и интеграција опреме и материјала

Имамо све потребне машине, најсавременију опрему и инструменте за пружање квалитетних услуга за изградњу и рад у екстремним индустријским условима. Имамо све потребне дозволе за пројектовање и изградњу и усклађени смо са ISO стандардима.