Имамо савршено решење за сваког!

Најновије вести

Останите информисани о нашим догађањима.

Oдржана обука представницима Мтел-а

У просторијама НоваТел доо одржана је обука на системима радио релејне опреме...

Прослава 20 година постојања

Компанија NovaTel doo из Београда прославила је у четвртак 11.10.2018. године 20 година успешног пословања...

Пуштање у рад линка 2.5Gbit/s 1 ODU, 2 носиоца

NovaTel doo је испоручио и интегрисао у мрежу мобилног оператера...

Испорука Westermo индустријских switch-ева специјалном купцу

Компанија NovaTel doo наставља успешну сарадњу са шведском компанијом Westermo ...

Испорука ClearTrack кабла у m:tel

NovaTel doo continues cooperation with m:tel in Banja Luka supplying an „invisible“ optical...

Уговорена испорука модуларних кабловских пластичних окана за Телеком Србију

Након успешно реализованог пилот пројекта, NovaTel doo је испоручио модуларна кабловска пластична окна за Телеком Србију...

NovaTel је ваше савршено решење

Шта вам нудимо?

Консалтинг и едукација

Дугогодишње искуство квалификује наш консултантски тим да понуди подршку у свим ICT решењима од планирања, пројектовања, инсталације и одржавања. Успешна подршка нашег консултантског тима довела је до пуно оптимизованих система наших купаца. Велики број задовољних купаца ослања се на наше услуге.
Образовање је веома важан део наше понуде. Наши стручњаци поседују знање и обучавају кадрове за успешан рад од планирања, преко инсталација, интеграција, пуштања у рад до одржавања ICT система.

Пројектовање и надзор

- радиорелејни линкови
- бежичне мреже
- приступне и транспортне мреже (бакарне и оптичке)
- локалне мреже
- видео надзор
- рачунарске и телефонске мреже
- интерфони, звучни системи, контрола приступа, евиденција радног времена итд.
- сви мрежни системи и алтернативна напајања
- планирање надзора у области телекомуникација, енергетике и транспорта
- надзор над изградњом транспортних мрежа (бежичних, оптичких и бакарних)

Инсталација и одржавање

Pасполажемо обученим и квалификованим стручњацима за извођења радова у најзахтевнијим условима који су се доказали на следећим монтажама:
- РР системи и пуштање у рад
- базне станица Ericsson, NSN, Huawei
- SDH оптички системи, примарни мултиплексери
- оптички разделници и пасивна мрежна опрема
- системи за напајање и капацитивне пробе
- NMS систем за надзор и управљање
- Wirеless мрежа
- инсталација VOIP система и мрежа
- монтажа и пуштање у рад PABX
- монтажа и пуштање у рад Мetro Ethernet свичева
Тимови су опремљени теренским возилима, потребним алатима, опремом за рад на висини, за ноћни рад и инструментима за испитивање.

Интеграција и пуштање у рад

Одговарамо на захтеве купаца квалитетом, флексибилношћу и брзим одзивом у инсталирању опреме, тестирању, интеграцији и пуштању у рад.
Када се ICT опрема тестира, отклоне недостаци и пусти у рад, мрежни елемент мора бити повезан са мрежом и интегрисан тако да постане функционални део мреже, а наш тим са лакоћом то решава.

NovaTel је остварење
ваших идеја

О нама

NovaTel је поносни партнер: