Радио базне станице (RBS) и радио релејни линкови

Имамо обучени и професионални тим који пружа услуге и решења "кључ у руке" од испоруке, планирања и пројектовања мрежа, инсталација и пуштања у рад, до подршке и одржавања базних станица (RBS) и радио релејних линкова.

Саобраћајна инфраструктура

Имплементирамо напредна комуникациона решења за екстремне услове у саобраћају. Искуство које имамо је у скоро свим врстама транспорта.

Индустријска постројења

Имплементирамо напредна решења у екстремним условима индустријских постројења као што су енергетика, рударство...

Унутрашње инсталације

Пројектујемо, инсталирамо и одржавамо оптичке инсталације и системе унутар објекта, обезбеђујући врхунску комуникациону мрежу.

Спољашње ICT инсталације

Када је у питању комуникациона инфраструктура изван зграда наше услуге које можемо понудити састоје се од анализе, пројектовања, инжењеринга, инсталације, тестирања и одржавања.

Развој посебних производа

Решења која нудимо су прилагођена и скројена према вашим индивидуалним и специфичним техничким захтевима.