Услуге

У циљу комплетне подршке нашим купцима, NovaTel d.o.o наступа на тржишту и као систем интегратор, или као подизвођач у пословима:

 

Наши стручни тимови су се доказали кроз стотине пројеката неколико хиљада инсталација ICT опреме. Радо прихватају изазове без обзира на временске услове и места монтаже, од телекомуникационих стубова на 2000m надморске висине, преко багера на површинским коповима, до тунела и саобраћајница.

 

 

Пројектовање и Стручни надзор

 

 

Област пројектовања:

 

референце:

            
telekom logo Главни пројекат за магистрални оптички кабл Шид-Велики Радинци; оптичка мрежа
Главни пројекат за изградњу приступне мреже Стара Моравица; бакарна мрежа
largelogo.gif Техничка документација за систем надзора и управљања мрежом магистралних и регионалних равни Телекома Српске ; магистрални тел. системи NMS IONOS
http://www.digi.rs/web/images/digi_logo.jpg Главни пројекат за изградњу међународне РР веза Београд (Србија) - Стамора (Румунија)
Инсталација 2G/3G базних станица
Главни пројекат система видео надзора и бежичне мреже за повезивање са надзорним центром ; Wireless мрежа и видео надзор
Надзор над изградњом мреже оптичких каблова за надзор и управљање саобраћајно-светлосном сигнализацијом и веза са диспечерским центром ; оптичка мрежа / саобраћајна сигнализација
Главни пројекат з аизградњу РР и wireless мрежа за надзор и управљање на површинском копу ; РР (тачка-тачка и тачка-више тачака)
putevi srbije.jpg Стручни надзор над реализацијом електро-енергетског , телекомуникационог и саобраћајног пројекта на Коридору 10, Обилазнице око Београда на тунелима и отвореним саобраћајницама ; енергетика, телекомуникације, саобраћајна сигнализација

Главни пројекат за измештање пружног оптичког кабла на деоници Београд-Лапово; оптичка мрежа

Главни пројекат УКТ радио везе Аеродрома Никола Тесла ; УКТ радио веза за контролу и управљање авио-саобраћајем

 

 

Врх стране

 

 

Изградња и инжењеринг

 

 

izgradnja

NovaTel d.o.o пружа услуге изградње и инжењеринга телекомуникационих мрежа и система:

 • приступне и транспортне кабловске мреже
 • системи за управљање објектима и напајањем
 • радио релејни системи
 • WiFi mesh мреже
 • ICT инсталација
 • метро мреже
 • изградња и опремање ТК објеката

 

 

 

 

 

 

 

 

референце:

      
Изградња backbone мреже
Приступне и транспортне мреже
http://www.digi.rs/web/images/digi_logo.jpg Радио релејне везе
Метро мрежа
Главни разделнички системи
Базне станице
FTTH решења
Изградња телекомуникационе инфраструтуре у тунелима Липак и Железник

 

 

Врх стране

Монтажа и одржавање опреме

 

 

montaza

NovaTel d.o.o располаже обученим и квалификованим стручњацима за извођења радова у најзахтевнијим условима који су се доказали на следећим монтажама:

 • РР системи и пуштање у рад
 • базне станица Ericsson, NSN, Huawei
 • SDH оптички системи, примарни мултиплексери
 • оптички разделници и пасивна мрежна опрема
 • системи за напајање и капацитивне пробе
 • NMS систем за надзор и управљање
 • Wirеless мрежа
 • инсталација VOIP система и мрежа
 • монтажа и пуштање у рад PABX
 • монтажа и пуштање у рад Мetro Ethernet свичева

 

Екипе су опремљене теренским возилима, неопходним алатима, опремом за рад на висини, за ноћни рад и инструментима за тестирање.

 

референце:

   
SDH терминали
Одржавање базних станица ( хитне интервенције)
Одржавање базних станица ( хитне интервенције)
флексибилни мултиплексери, SDH
Монтажа радио релејних линкова
Монтажа флексибилних мултиплексера
Монтажа рр линкова, SDH
Монтажа флексибилних мултиплексера и пуштање у рад
Изградња локалне рачунарске мреже
Монтажа WiFi уређеја
Одржавање мреже
Монтажа индустријских свичева
пуштанје у рад SOS телефона

 

 

Врх стране

 

Пројектовање и Стручни надзор

 

Изградња и инжењеринг

 

Монтажа и одржавање опреме

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. NovaTel d.o.o All Rights Reserved.
Website Design by NovaTel